A.Tervo Tmi

lesa_3 lesa_4 vuokraa alkuperaisia Layher Allround rakennustelineita. Layherin tekniikka tunnetaan yksinkertaisuudestaan, sen turvallisista, varmoista liitoksistaan ja asennuksen nopeudesta.

Keveytensa ansiosta telineet ovat kuljetettavissa ja koottavissa vahaisella tyovoimalla. Kun suunnittelet rakentamista tai saneerausta,ota yhteytta ensin A.Tervo Tmi:hen ja suunnitellaan yhdessa oikean vuokratelinepaketin.

lesa_1lesa_2

Tassa asennus- ja kayttoohjeessa annetaan ohjeita eraiden yhtion Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, Guglingen-Eibensbach,Saksa, valmistamien Allround-telinevaihtoehtojen kokoamista, muutostoita ja purkamista varten. Asennus- ja kayttoohje sisaltaa yleisluonteisia tietoja, mutta siina ei ole mahdollista kasitella kaikkia mahdollisia kayttotilanteita.

Jos rakenne poikkeaa tasta asennus- ja kayttoohjeesta tai muut kansalliset tyosuojelumaaraykset vaativat muutoksia, telinetoimittajan on laadittava oman riskinhallintajarjestelmansa puitteissa asianmukaiset ohjeet telineen seisontavakavuudesta ja tyo-suojelusta. Telinetoimittajan on varmistettava, etta kaikki normaalisti ennakoitavissa olevat, terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat vaarat telineen kokoamisen, kayton ja purkamisen yhteydessa tunnistetaan ja todetaan.

Todettujen vaarojen suhteen on ryhdyttava riittaviin toimenpiteisiin, joiden suorittamista telinetoimittajan on valvottava. Nama ohjeet eivat vapauta telinetoimittajaa velvollisuudesta laatia oma riskianalyysi kulloisellekin sijaintipaikalle ja tyomenetelmalle.

Энергосберегающие завесы пвх - заказывайте