Energiatehokas ja terveellinen koti tarvitsee arvoisensa perustuksenEnergiatehokkaisiin pientaloihin paras ja turvallisin ratkaisu on ulkopuolelta eristetty laattaperustus.

Ulkopuolinen eristys estaa kylmyyden tunkeutumista rakenteeseen, jolloin rakenteessa on matala kosteuspitoisuus seinan kohdalla ja minimaalinen lampohukka. Alajuoksu seka seinarakenne saadaan kuivan ja lampiman perustan paalle. Saastat huomattavan maaran lammitysenergia kayttamalla ulkopuolelta eristettya laattaperustusta.

Perinteisessa sokkeliratkaisussa kylmyys tunkeutuu syvalle rakenteeseen, koska perustuksen routaeristys on vain vaakatasossa perustuksesta poispain rakennesuunnitelmien mukaisessa syvyydessa. Perinteisessa perustusratkaisussa seinarunko lahtee kylman ja kostean betonin paalta. Ratkaisussa kylmyys paasee syvalle rakenteeseen johtaen alhaiseen sisapuoliseen lampotilaan, alajuoksussa on korotettu kosteuspitoisuus ja aina tallaisessa tapauksessa on kosteusvahingon riski olemassa.

Energiatodistuksen laskennassa ilmalampopumpusta saa laskea 1000 kwh hyodyn ja varaavasta tulisijasta 2000 kwh. Valitsemalla Legalett-alapohjaratkaisun saastat vuosittain lahes tulisijan tuottaman maaran energiaa. Pientalon energiatehokkuus alkaa oikein tehdysta perustuksen ja alapohjan kokonaisratkaisusta. Jata yhteydenottopyynto energiatehokkaasta perustuksesta
1
Legalett-perustusratkaisu: Vuotuinen energiakulutus on 8,4 kWh/1 m sokkelia. Alhaisin sisapuolinen pintalampotila on + 20'C
2
Perinteinen sokkeliratkaisu: Vuotuinen energiankulutus on 30 kWh/1 m sokkelia. Alhaisin sisapuolinen pintalampotila on 13'C

Terveen talon perusta on radonturvallinen ja kuivaSokkelielementin ja peruslaatan alle tuleva vahintaan 200 mm lammoneristekerros estaa lammon karkaamisen maaperaan ja kauttaaltaan raudoitettu, saumaton betonilaatta on sateilyturvakeskuksen maarittelema radonturvallinen rakenne. Legalett-perustuksessa ei valusaumaa tule alajuoksun sisapuolelle. 3Energiatehokkaan talon perustana on kuiva ja lammin perustus.

Legalett-perustusjarjestelma on energiatehokas

Miksi et rakentaisi kotiasi perustukselle, joka tayttaa tulevat energiamaaraykset ja on tutkitusti turvallinen ratkaisu nyt ja tulevaisuudessa? Taloa myytaessa ei myoskaan tarvitse miettia alajuoksun kosteuspitoisuutta, silla energiatehokkaalla ja lampimalla Legalett-perustusjarjestelmalla kosteusvaurion vaaraa ei ole.

Ilmakiertoinen lattialammitys nopeuttaa aikataulua

Kayttamalla Legalettin ilmakiertoista lammonjakoa voit aloittaa rakennuksen rakennusaikaisen kuivattamisen ja lammittamisen heti alapohjan valun jalkeen. Ilmakiertoinen lattialammitys asennetaan kohteen lammityssuunnitelman mukaisesti. Kanavisto on helppo ja nopea asentaa. Putket liitetaan toisiinsa ruuveilla ja kiinnitetaan haoilla. Putket ovat osittain eristetyt lammityssuunnitelman mukaisesti. Nain saadaan aikaan optimaalinen lammon jakautuma lattialaattaan.Monta hyvaa syyta valita Legalett-perustus:
- soveltuu kaikkiin maaperiin seka lahes kaikkiin talopaketteihin ja paikalla rakennettaviin taloihin

  • Helppo asentaa eli ihanteellinen omatoimiseen rakentamiseen.
  • Myos, Avaimet kateen,toimitusmahdollisuus.
  • Tutkittu ja testattu kokonaisuus.
  • Radonturvallinen perustusratkaisu.
  • A-luokan matalaenergiaratkaisu.
  • Perustuksen saa myos passiivirakenneratkaisuna.
  • Edullinen, nopea ja valvottu kokonaistoimitus.
  • Rakennusaikainen lammitys, joten myos talvirakentaminen on mahdollista.
  • Lampoperustuksen valmistumiseen kuluu vain noin puolet tavanomaisen perustus- ja lammitysratkaisun tekemiseen kuluvasta ajasta.